Αρχική E-mail Αρχική
Προϊόντα
Herbstreith & Fox
PB Gelatins
Silesia
Kaul
Roeper
Αφυδατωμένα φρούτα & λαχανικά
Χρώματα
Έντυπο Aromat Hellas
Συνταγές
FRUIT
Apples
Apricots
Dates
Figs
Mangos
Papayas
Peaches
Pears
Prunes
Pineapples
Sultanas
   
HERB
Basil
Chervil
Chives
Dill tops
Green Onions
Marjoram
Oregano
Parsley
Salad Herbs
Thyme
MUSHROOMS
Boletus Edulis
Boletus Luteus
Champignons
Mixed Mushrooms
   
POTATOES
Dice
Dumplings
Fibres
Grits
Slices
Strips
Mashed Potato
Flakes
   
SPECIALITIES
Organic Potatoes
Gnocchi Pre-Mix
   
 
 
 
 
VEGETABLES
Asparagus
Bell Peppers
Blends
Broccoli
Cabbage
Carrots
Cauliflower
Celeriac
Celery Leaves
Garden Peas
Garlic
Fried garlic
Toasted Garlic
Green Beans
Horse Radish
Leek
Onions
Fried Onions
Toasted Onions
Spinach
Tomatoes
 
 
Most of our products are available air-dried and freeze-dried.