Αρχική E-mail Αρχική
Προϊόντα
Herbstreith & Fox
PB Gelatins
Silesia
Kaul
Roeper
Αφυδατωμένα φρούτα & λαχανικά
Χρώματα
Έντυπο Aromat Hellas
Συνταγές
PB Gelatins
Gelatin Pharma
Gelatin, whose pH is close to neutral, is easily absorbed by our human metabolism. It is therefore the principal constituent of hard and soft capsules which protect medication from oxidation and moisture. Gelatin is also used for the micro- encapsulation of vitamins and as a basic ingredient in the production of tablets, suppositories and blood plasma substitutes.
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τρόφιμα
Φαρ΅ακευτική
Φωτογραφία
’λλες εφαρμογές
Κατεβάστε το
PDF Εφαρμογές
 
Παρακαλούμε κατεβάστε το Adobe Acrobat
Reader εδώ