Προϊόντα
Herbstreith & Fox
PB Gelatins
Silesia
Kaul
Roeper
Αφυδατωμένα φρούτα & λαχανικά
Χρώματα
Έντυπο Aromat Hellas
Συνταγές
Η δραστηριότητα µας στον τοµέα των Συστατικών για τα Τρόφιµα άρχισε πίσω στο 1969. Μαζί ζήσαµε και περάσαµε τα δύσκολα χρόνια των υψηλών δασµών, των Περιθωρίων και των άλλων εµποδίων που επέβαλε η αδύναµη ελληνική οικονοµία, στην εύθραυστη βιοµηχανία & βιοτεχνία τροφίµων.

Με την πάροδο των χρόνων έγιναν άλµατα.

Αποκτήσαµε πολύτιµη εµπειρία & τεχνογνωσία στο αντικείµενο µας.

Kλείσαµε αποκλειστικές συνεργασίες µε µερικούς από τους µεγαλύτερους παραγωγούς Συστατικών για τα τρόφιµα & ποτά που διαθέτουµε σ’ εσάς, µε συνέπεια & ευθύνη.

Από το 1986 γίναµε Γιάννης Μάµαλος & Σια ΟΕ “AROMAT Hellas®”.

Το 2001, στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού και της πρόθεσής µας να καλύψουµε όλα τα διεθνή πρότυπα στις υπηρεσίες που σας προσφέρουµε, επενδύσαµε σε νέους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους ελεγχοµένου περιβάλλοντος, µε άρτια συστήµατα φορτο-εκφόρτωσης & αποθήκευσης.

Η επάνδρωση της εταιρείας µας µε νέους, µορφωµένους ανθρώπους - στελέχη µε ικανότητες & όραµα - είναι το τελευταίο βήµα, που πιστεύουµε, µας επιτρέπει να γυρνάµε τη µατιά στο µέλλον µε αισιοδοξία και προοπτική.

Απ'τις 26/02/2014, η φίρμα μας άλλαξε σε "AROMAT Hellas Ο.Ε." προκειμένου η εταιρία μας να ανταποκρίνεται καλύτερα στις διεθνέις δραστηριότητές.

Διαρκής µας στόχος παραµένει βέβαια το “νέο προϊόν – η προστι-θέµενη αξία”, που θέλουµε να φέρουµε σε εσάς που, µέσα σ΄ένα έντονα ανταγωνιστικό τοπικό & διεθνές περιβάλλον δηµιουργείτε και αποτελείτε έναν από τους υγιέστερους τοµείς της οικονοµίας µας.

 
^ top
 
 
 
   
Αρχική E-mail Αρχική